17:00 Προσέλευση εγγραφή
17:30 Παρουσίαση της QNAP
17:35 Διαθέσιμες οικογένειες NAS και η χρήση τους
17:40 Hybrid backup sync: δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αδιάλειπτη λειτουργία μιας επιχείρησης
18:10 Snapshots: Snapshot Manager, Replica, Vault, Cloning
18:45 Διάλειμμα
19:00 Βελτιστοποιημένη χρήση του Storage Capacity με τις τεχνολογίες της Qnap
-Qtier 2.0, αύξηση απόδοσης του NAS με μείωση κόστους κτήσης
-Raid configuration: Raid 50 & 60, απαιτήσεις, πλεονεκτήματα
-iSCSI Virtual JBOD
19:30 QES OS – απεριόριστα snapshot, block-level data deduplication, thin provisioning
20:00 Μπουφές