Οροι χρήσης του www.netconnect.gr

  • print

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες της NetConnect Α.Ε. Οι όροι χρήσης διέπουν την πρόσβασή σας και την χρήση των ιστοσελίδων οι οποίες είναι διαθέσιμες σε εσάς για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην συνέχεια.


1. Καταλληλότητα χρήστη

Οι ιστοσελίδες παρέχονται από την NetConnect A.E. μόνο σε νομικές οντότητες, περιλαμβανομένων και συνεργατών τους, που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Δίνοντας μια παραγγελία μέσω αυτών της ιστοσελίδων ή χρησιμοποιώντας αυτές τις ιστοδελίδες με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεσμεύετε σε συμφωνία με την NetConnect A.E. το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε. Σε περίπτωση που δεν εκπροσωπείτε νομικό πρόσωπο η που δεν έχετε κατάλληλη εξουσιοδότηση από νομικό πρόσωπο παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιστοσελίδες.

2. Αντικείμενο - τροποποιήσεις

Οι ιστοσελίδες της NetConnect Α.Ε. υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η εταιρία NetConnect Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μετατρέψει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση. Με την είσοδό σας ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την πρόσβασή σας ή τη χρήση των ιστοσελίδων αποδέχεστε αυτόματα τους παρόντες Όρους Χρήσης στην τρέχουσα εκδοχή τους.


3. Υποχρεώσεις χρήστη

Συμφωνείτε: (α) να παρέχετε τα ακριβή, τρέχοντα και πλήρη στοιχεία σας για τα οποία θα ερωτηθείτε από μια φόρμα δήλωσης στοιχείων (β) να διαφυλάσσετε την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης και της αναγνώρισής σας (γ) να συντηρείτε και να ενημερώνετε έγκαιρα τα Δηλούμενα Στοιχεία και όσες πληροφορίες παρέχετε στην NetConnect Α.Ε., ώστε να είναι πάντα ακριβή, τρέχοντα και πλήρη. Απαγορεύεται να τροποποιήσετε, ανεβάσετε, δημοσιεύσετε ή μεταδώσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο μέσω των ιστοσελίδων της NetConnect Α.Ε. χωρίς γραπτή έγκριση.

4. Διαθεσιμότητα

Ο χρήστης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η εταιρία NetConnect Α.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνης για τη διαρκή διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα της πλήρους ή μερικής διακοπής της λειτουργίας και/ή παροχής των παρόντων ιστοσελίδων ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση.

5. Περιορισμοί

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις ιστοσελίδες της NetConnect A.E θα παρέχονται στο χρήστη –εκτός κι αν υπάρχει αντίθετη δήλωση– δωρεάν. Επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιήσει και να τεκμηριώσει τις προσφερόμενες πληροφορίες ανάλογα με τις προσωπικές του / της ανάγκες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών, και ειδικά οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, μετατροπή ή ενσωμάτωση αυτών σε οποιασδήποτε μορφής έκδοση ή διαφήμιση επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρίας NetConnect A.E.

6. Περιορισμός ευθύνης

H NetConnect A.E δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών προϊόντων, φωτογραφιών και τιμών που περιέχονται στις ιστοσελίδες της ως προς την ορθότητα, την πληρότητα και / ή την ενημερότητά τους, οι οποίες και θεωρούνται απλά ενδεικτικές. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση της εταιρίας NetConnect Α.Ε. για οποιαδήποτε αποζημίωση που γίνεται απαιτητή λόγω ανακρίβειας, ατέλειας ή έλλειψης επικαιροποίησης των πληροφοριών που παρέχονται στις ιστοσελίδες της καθώς και οποιαδήποτε υποχρέωση για αποζημίωση που απορρέει από κάθε πιθανή παρερμηνεία των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη. Επιπλέον, η εταιρία NetConnect Α.Ε. δεν φέρει καμία υποχρέωση για αποζημίωση που απορρέει από οποιαδήποτε κακή χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη.

7. Συνδέσεις

Οι ιστοσελίδες της NetConnect A.E. είναι δυνατό να περιέχουν συνδέσεις και παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων. H NetConnect Α.Ε. δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων καθώς η NetConnect Α.Ε. δεν έχει τον έλεγχο των πληροφοριών ή των περιεχομένων των εν λόγω ιστοσελίδων. Επίσης οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και η NetConnect Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών από τρίτους.

8. Προστασία απο ιούς

Αν και η εταιρία NetConnect Α.Ε. κάνει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει τις ιστοσελίδες της καθαρές από ιούς, αδυνατεί να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι δεν θα προσβληθεί από ιούς. Ο κάθε Χρήστης, για δική του προστασία, πρέπει να κάνει τις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα ανίχνευσης ιών πριν αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία.

8. Χρήση κωδικών

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση κωδικών και την αποφυγή κάθε ανάρμοστης συμπεριφοράς όσον αφορά στη χρήση τέτοιων κωδικών που πιθανόν να έχει λάβει για χρήση στο δικτυακό τόπο. Στην περίπτωση που ο χρήστης ανακαλύψει ότι ο κωδικός του έχει διατεθεί ακούσια σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο που δεν έχει δικαιοδοσία ή ότι υφίσταται κίνδυνος κακής χρήσης, οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη NetConnect Α.Ε. έτσι ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στον εν λόγω κωδικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως , η NetConnect Α.Ε.. δε φέρει καμία ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για την κακή χρήση οποιουδήποτε Προσωπικού Κωδικού. Επιπλέον, η NetConnect Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να διευκρινίσει τους λόγους, να ακυρώσει ή να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης του Χρήστη στην περιοχή που προστατεύεται με κωδικό αποκλείοντας τα Δεδομένα Χρήστη.

9. Ιδιοκτησία

Οι ιστοσελίδες της NetConnect A.E. καθώς και το περιεχόμενό τους είναι ιδιοκτησία της NetConnect A.E. Το περιεχόμενο προστατεύεται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και στοιχεία των ιστοσελίδων προστατεύονται επίσης και από νόμους περί εμπορικής παρουσίασης, εμπορικών μυστικών, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλους νόμους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή η μίμηση τους, και δεν πρέπει να αφαιρείτε ή να τροποποιείτε οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων, ούτε κάποια άλλη ειδοποίηση για την ιδιοκτησία.

10. Αποζημιώσεις

Η NetConnect Α.Ε επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και να αξιώσει αποζημιώσεις για τους μετόχους η τους συνεργάτες της σε περίπτωση εκ μέρους σας παραβίασης των Όρων Χρήσης η των δικαιωμάτων συνεργαζομένων εταιριών η τρίτων.

    ΕΣΠΑ
    Netconnect.gr All Rights Reserved.
Language: en